Sääksmäen Reserviläiset ry arvot ja toiminta

Suomen katu-uskottavin Airsoft-alue

SIL logo
Huittulantie 327

37700 Valkeakoski

MPK:n taistelupelastajakurssi (ammutaan, alue suljettu)

pe21huh(huh 21)16:00su23(huh 23)18:25MPK:n taistelupelastajakurssi (ammutaan, alue suljettu)

Tapahtuman tiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tapahtuma jossa kouluttiin maakuntajoukoille taistelupelastamista.

Vastuuhenkilönä MPK:lta Sami Tyven +358 40 581 4577 tai sami.tyven@mpk.fi

 

Aika

21 (Perjantai) 16:00 - 23 (Sunnuntai) 18:25

Järjestäjä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Hämeen maanpuolustuspiiri

Hämeen maanpuolustuspiiri muodostuu alueellisesti Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnista. Hämeen maanpuolustuspiiri järjestää monipuolista kokonaisturvallisuuteen liittyvää koulutusta neljässä koulutuspaikassa. Koulutuspaikkoja ovat Hattulan koulutuspaikka Panssariprikaatin yhteydessä Parolannummella, Lahden koulutuspaikka Hämeen aluetoimiston yhteydessä Lahdessa, Tampereen koulutuspaikka Pirkanmaan aluetoimiston yhteydessä Tampereella ja Tikkakosken koulutuspaikka Keski-Suomen aluetoimiston yhteydessä. Piirin keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Panssariprikaati, Satakunnan lennosto, Ilmasotakoulu, alueilla toimivat reserviläispiirit ja -yhdistykset sekä Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustusnaistenliitto. Hämeen maanpuolustuspiirin kaikki koulutuspaikat järjestävät lakisääteisinä tehtävinään: Sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti reserviläisille. Peruskursseille voivat osallistua muutkin kuin asevelvolliset 18 vuotta täyttäneet ihmiset. Jatko- ja erikoiskursseille voidaan hyväksyä vain varusmiespalveluksen suorittaneet. Puolustusvoimat tekee lopullisen hyväksymisen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus tähtää yksilöiden osaamisen ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämiseen. Koulutus jaetaan yhteiseen (peruskurssi) ja eriytyvään (jatko- tai erikoiskurssi) koulutukseen. Yhteinen koulutus painottuu yksittäisen henkilön valmiuksia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä kehittäviin kursseihin, joiden tarkoitus on kerrata ja kehittää sotilaallisia valmiuksia. Jatko- ja erikoiskursseilla syvennetään aiemmin opittua ja keskitytään sellaisten taitojen, asejärjestelmien ja välineiden käytön harjoitteluun, jotka yksilön on hallittava saavuttaakseen tavoitteena olevan sijoituksen edellyttämät osaamisvaatimukset. Koulutuksessa reserviläinen voi kerrata tai syventää osaamistaan tai kouluttautua uuteen koulutushaaraan tai aselajiin. Reserviläisen hankkima sotilaallinen ja siviilissä hankkima osaaminen otetaan huomioon henkilöiden sijoittamisessa sodan ajan tehtäviin. Avointa maanpuolustuskoulutusta, joka sisältää tutustumistoimintaa ja tiedostus- ja valistustoimintaa. Osallistujien tulee olla vähintään 16-vuotiaita kurssin alkamishetkellä. Alle 18- vuotiaiden osalta osallistumiseen tulee olla huoltajan etukäteinen kirjallinen hyväksyntä. Tutustumistoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa nuoria ja naisia varusmiespalveluksen sisältöön ja maanpuolustukseen. Tutustumistoiminnassa ei käytetä Puolustusvoimien aseita, taisteluvälinemateriaalia eikä niiden harjoitusvälineitä, eikä toiminta ole luonteeltaan sotilaallista. Tutustumistoimintaan voidaan lainata osallistujille maastosuojavaatetus sellaisessa tilanteessa, jossa toimintaan liittyy selkeä riski omien vaatteiden likaantumisesta (esim. majoittuminen telttaan). Tiedotus- ja valistustoiminnan tarkoituksena on tehdä maanpuolustusta tutuksi kaikille. Se on avointa toimintaa, messuesittelyjä, seminaareja, luentoja, yleisötapahtumia ja soittotoimintaa. Edellä mainittujen lisäksi Hämeen maanpuolustuspiiri järjestää yhdistyslain mukaista varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Se on kaikille avointa turvallisuus-, varautumis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta. Kursseja ovat mm. arjen turvallisuus, henkinen tuki, erätaidot, Naisten Valmiusliiton NASTA -harjoitukset sekä sosiaalisen median käyttöön liittyviä kursseja. Osallistujien osalta ei ole ikärajoituksia, mutta suositeltavaa on, että osallistujat ovat yli 15-vuotiaita. Hämeen maanpuolustuspiirissä järjestetään vuosittain noin 300 edellä mainittuihin koulutusaiheisiin liittyvää kurssia, joista kertyy keskimäärin 10 000 koulutusvuorokautta/vuosi. Koulutustoimintamme järjestetään pääosin sitoutuneiden toimijoidemme toteuttamana. Sitoutunut ja ammattitaitoinen vapaaehtoistoimijoiden joukko on toimintamme selkäranka. Vapaaehtoisten toimijoiden tehtäviä ovat: kurssinjohto-, kouluttaja-, kurssivääpeli- sekä tiedottajatehtävät. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä ja olisit halukas lähtemään mukaan, niin ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoa toiminnastamme.
https://mpk.fi/hame/ https://mpk.fi/hame/

Learn More

Vastaa